Tagged: NCA သေဘာတူညီမႈ

“ျပည္သူက သည္းမခံဘူးဆိုရင္၊ ျပည္သူ႕ေဒါသေပါက္ကြဲလာမယ္ဆိုရင္ အဲဒီပြဲဖ်က္တဲ့သူက တရားခံျဖစ္မွာေပါ့”

ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ နာယက ဗိုလ္မႉးႀကီးခြန္ဥကၠာႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း ေအာက္တိုဘာလအတြင္းက ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားေတြ႕ဆုံပြဲၿပီးေနာက္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ KNU ႏွင့္ RCSS တို႔ကလည္း...

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေနာက္ျပန္ေလၽွာၿပီေလာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေနာက္ျပန္ေလၽွာၿပီလားဟု စိုးရိမ္ေနၾကသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ Nationwide Ceasefire Agreement – NCA ထိုးထားသည့္အဖြဲ႕မ်ားထဲမွ အႀကီးဆုံးႏွစ္ဖြဲ႕ ျဖစ္သည့္ KNU ႏွင့္ RCSS ႏွစ္ဖြဲ႕က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆိုင္ရာ အေရးေပၚအစည္းအေဝးမ်ား ထိုင္ကာ...