တိုယိုတာ ျမန္မာသို႔ဝင္ေရာက္မႈ ေဈးကြက္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ မ်ားလာႏိုင္ဟုဆို

ရန္ကုန္၊ ေမ ၃၀ တိုယိုတာကားကုမၸဏီက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကားထုတ္လုပ္ရန္ ဝင္ေရာက္လာျခင္းေၾကာင့္ ကားအမွတ္တံဆိပ္ ပိုမိုေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ေဈးကြက္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားလာႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ေဒါက္တာစိုးထြန္းက ေျပာၾကားသည္။ လက္ရွိတြင္ တိုယိုတာက Pick-Up ကားအမ်ိဳးအစားကို စတင္ထုတ္လုပ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီး...