သႀကၤန္တြင္းလည္ႏိုင္မယ့္ မိုးကုတ္ သို႔မဟုတ္ ပတၱျမားေျမ

သႀကၤန္တြင္းခရီးသြားခ်င္သူေတြအတြက္ သုံးညအိပ္ ေလးရက္နဲ႔ ႐ုံးခ်ိန္လြတ္ခရီးစဥ္ကို ေဈးႏႈန္းအသင့္အတင့္နဲ႔ လည္ပတ္ႏိုင္ဖို႔ ပတၱျမားေျမလို႔တင္စားၾကတဲ့ မိုးကုတ္ခရီးစဥ္ကို ၫႊန္ေပးခ်င္ပါတယ္။ ဒီခရီးစဥ္မွာ မိုးကုတ္၊ ျပင္ဦးလြင္၊ မႏၲေလး၊ ေက်ာက္ဆည္တို႔ကို လည္ႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ဧၿပီ ၁၄ ရက္ေန႔ နံနက္မွာ ရန္ကုန္ကေန...