The Voice Weekly

စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို တရားမၽွတမႈေဆာင္ၾကဥ္းရန္ ျမန္မာအခ်ိန္လိုအပ္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ လူအစုလိုက္အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည့္စုံေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈအၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာကို ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း ျမန္မာသမၼတထံသို႔ တင္သြင္းခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္သည္ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့သူမ်ားအပါအဝင္ မ်က္ျမင္ေတြ႕ရွိသူ ၁၅၀၀ နီးပါးကို ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။...

ကမာၻကေျပာေသာ ျမန္မာ့အေၾကာင္း

ျမန္မာ့ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ဖ်က္ဆီးေနသည့္ ေနာက္ျပန္ေလမ်ား ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ လာမည့္ႏွစ္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအလားအလာမွာ အခက္အခဲမ်ားကို ႀကံ႕ႀကံ႕ခံႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ္လည္း ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရးအလားအလာမ်ားေၾကာင့္ ႀကီးမားေသာ အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္ဟုဆိုသည္။ ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ထုတ္ေဝေသာ  Myanmar Economic Monitor ေနာက္ဆုံးထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ၿပီးခဲ့သည့္...

“ႏိုင္ငံေရးအရ အမွီအခိုကင္းေၾကာင္း ျပသႏိုင္ရင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေပၚ ယုံၾကည္မႈပိုတက္တာေပါ့ဗ်ာ”

ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပည္သူ႕လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ (People’s Alliance for Credible Elections-PACE) အမႈေဆာင္ဒါ႐္ိုက္တာ စိုင္းရဲေက်ာ္စြာျမင့္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို လာမည့္ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း က်င္းပဖြယ္ရွိေနသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ တစ္နည္းဆိုရလၽွင္ အစိုးရေ႐ြးခ်ယ္ပြဲႀကီးလည္းျဖစ္သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၏ ဒိုင္ျဖစ္သူ...

ျမန္မာကို လွန္႔ေနသည့္ တ႐ုတ္ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္

တ႐ုတ္ခရီးသြား ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ လစဥ္ပၽွမ္းမၽွဝင္ေရာက္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဝူဟန္ၿမိဳ႕မွအစျပဳသည့္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ရတက္မေအးစရာ ျဖစ္လာရျပန္သည္။ ပို၍ စိုးရိမ္ရသည္မွာ မၾကာခင္ တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ က်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ တ႐ုတ္ခရီးသြားမ်ား အသြားအလာမ်ားသလို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လည္း ဝင္ေရာက္မႈရွိေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္...

ၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာ ကို႐ိုနာ တ႐ုတ္ဗိုင္းရပ္စ္သစ္

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဟူေဘးျပည္နယ္ ဝူဟန္ၿမိဳ႕တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္သည္ ယခင္ျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးေသာ ျပင္းထန္သည့္ အသက္႐ႉလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါ ဆားစ္(SARS)ေလာက္ အႏၲရာယ္ေပးဖြယ္မရွိေပ။ သို႔ေသာ္အာရွႏိုင္ငံတစ္လႊား ပ်ံ႕ႏွံ႔ျဖစ္ပြားမည့္အေရးကိုမူ စိုးရိမ္ေနၾကရဆဲျဖစ္သည္။ နမိုးနီးယားေရာဂါလကၡဏာႏွင့္အလားတူ ေဝဒနာမ်ိဳးခံစားရသည့္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးသစ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း ဝူဟန္ၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္ဟူေသာ သတင္းမ်ားေၾကာင့္...

ဥယ်ာဥ္ေလးထဲ လွပစြာဖူးပြင့္ေနေသာ ရတနာပန္းေလးမ်ား

အေရာင္စုံ ပလတ္စတစ္ႀကိဳးေခ်ာင္းေလးမ်ားက လက္ေခ်ာင္းေလးမ်ား၏ ေခၚေဆာင္ရာအတိုင္းသြက္လက္စြာ လႈပ္ရွားလို႔ေနသည္။ အ႐ြယ္စုံ ကေလးတစ္သိုက္က အေရာင္စုံဒီဇိုင္းစုံျခင္းေတာင္းေလးမ်ားကို တက္ညီလက္ညီ ရက္လုပ္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ တိတ္ဆိတ္ေအးခ်မ္းေသာ ႏွစ္ဧကၿခံဝင္းက်ယ္ထဲ သစ္ရိပ္ဝါးရိပ္ေအာက္တြင္ အေဆာင္ေလးမ်ားစြာ စီစီရီရီ ေနရာယူထားသည္။ ထိုအေဆာင္ေလးမ်ားထဲမွ တစ္ေဆာင္ရွိ ျခင္းေတာင္းရက္လုပ္၍ ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေငြရွာေဖြေနၾကသည့္...

ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ သူ၏ဇက္ႀကိဳးမ်ား

ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ရလဒ္မ်ားကို ခန္႔မွန္းရာတြင္ ဘက္ေပါင္းစုံမွ အေျခအေနမ်ိဳးစုံကို ေလ့လာသိရွိထားဖို႔လိုအပ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေျပာင္းလဲလာေသာ ေခတ္သစ္ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား၏အေျဖကို တစ္စုံတစ္ရာ ထိေစစားႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားစြာ ရွိလာေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုသည္မွာ တိုင္းျပည္ကို အခ်ိန္ကာလတစ္ခုထိ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္အတြက္ လူတစ္ကိုယ္...

သမိုင္းဝင္ ဇန္နဝါရီ စီရင္ခ်က္

နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ The Hague အေျခစိုက္ ကမၻာ့တရား႐ုံး International Court of Justice က စီရင္ခ်က္ခ်ေလၿပီ။ လူမ်ိဳးျပဳန္းသုတ္သင္သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာကို အေရးယူေပးရန္ ဂမ္ဘီယာက ေလွ်ာက္ထားေသာအမႈတြင္ ၾကားျဖတ္အေရးယူေပးရန္ ဂမ္ဘီယာ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္...

ေဟာင္ေကာင္အက်ပ္အတည္းကို ေက်ာ္လြားႏိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း စင္ကာပူဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ

ဒါဗို႔၊ ဇန္နဝါရီ ၂၁ လက္ရွိေဟာင္ေကာင္တြင္ ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊား၍ တစ္ျပည္ေထာင္စႏွစ္ႏွစ္မ်ိဳးမူေဘာင္ေအာက္တြင္ ေရွ႕ဆက္ႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြႏိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္သည္ဟု စင္ကာပူဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္းက ေျပာၾကားေၾကာင္း Channel News Asia သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ...

စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးကို လိင္အဂၤါျဖင့္ တို႔ထိခဲ့သူကို ေထာင္ဒဏ္ငါးလ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္

စင္ကာပူ၊ ဇန္နဝါရီ ၂၂ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ MRT ရထားေပၚ၌ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို လိင္အဂၤါျဖင့္တို႔ထိခဲ့သူတစ္ဦးကို ေထာင္ဒဏ္ငါးလ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္လိုက္ေၾကာင္း Channel News Asia သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အသက္ ၅၅ ႏွစ္႐ြယ္ မိုဟာမက္ရာဆစ္ မိုဟာမက္ဆန္နီ...