The Voice Weekly

အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ယူနီကုဒ္စံစနစ္ လိုက္နာသည့္ ျပည္ေထာင္စုေဖာင့္သုံးမည္

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ယူနီကုဒ္စံစနစ္လိုက္နာသည့္ ျပည္ေထာင္စုေဖာင့္ (Pyi Daung Su Font) ကို တစ္ေျပးညီ ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳရန္ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးမ်ိဳးေဆြက The Voice...

RSEႏွင့္ RE မ်ားအေပၚ  ကန္႔သတ္ထားမႈမ်ား အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ စတင္ေျဖေလၽွာ႔

ရန္ကုန္၊ မတ္လ ၁ အေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ကိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွတ္ပုံတင္အင္ဂ်င္နီယာ (RE) ႏွင့္မွတ္ပုံတင္အႀကီးတန္းအင္ဂ်င္ နီယာ (RSE) တို႔အေပၚ ယခင္ကန္႔သတ္ထားခ်က္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီက ေျဖေလၽွာ႔လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါေကာင္စီဥကၠ႒ ေဒါက္တာခ်ာလီသန္းက ေျပာၾကားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ...

FDA ၫႊန္/ခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ကို အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္ စြဲခ်က္တင္

မႏၲေလး၊ မတ္ ၁ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၅၀၀ ေက်ာ္ တန္ဖိုးရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေနအိမ္အသုံးအေဆာင္မ်ားကို လက္ခံခဲ့သည္ဟုဆိုကာ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရးဦးစီးဌာန (FDA)  ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေဒါက္တာသန္းထြဋ္ကို အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္ စြဲခ်က္တင္လိုက္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းတရားလႊတ္ေတာ္ထံမွ သိရသည္။ အဂတိလိုက္စားသည္ဟုဆိုကာ ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္...

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပညာတတ္ေျမာက္ေရး Facebook ႏွင့္ ျမန္မာပူးေပါင္းမည္

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပညာ တတ္ေျမာက္ရန္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္သစ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ျမန္မာစာေပပံ့ပိုးကူညီမႈႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးပရဟိတအဖြဲ႕  (Myanmar Book Aid and Preservation Foundation  –  MBAPF)  ႏွင့္ Facebook တို႔...

အေျခခံဥပေဒ ျပင္လၽွင္

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းသည္ အေျခခံဥပေဒျဖင့္၊ စည္းေဘာင္ျဖင့္လည္ပတ္ေသာႏိုင္ငံတိုင္း ႀကဳံေတြ႕ရသည့္ ႏိုင္ငံျပဳျဖစ္စဥ္ nation-building၊ ႏိုင္ငံေတာ္ျပဳျဖစ္စဥ္ state-building ျဖစ္သည့္အတြက္ ျမန္မာ့အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းသည္ အမွန္တကယ္ ႏိုင္ငံျပဳ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ျပဳႏိုင္ရန္လိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားထက္ မ်ားစြာေနာက္က်က်န္ေနသည္ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံအဆင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တိုင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္တိုင္းသည္ ႏိုင္ငံအတြက္...

MPU Debit ကတ္ျဖင့္ အခြန္ေဆာင္ႏိုင္မည္

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြအသုံးစရိတ္အျဖစ္ ေပးသြင္းရသည့္ အခြန္ေငြေပးေဆာင္ရာတြင္ အြန္လိုင္းစနစ္ MPU Debit ကတ္ျဖင့္ အခြန္ေငြမ်ား ေပးသြင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အခြန္ထမ္းကုမၸဏီမ်ားအနက္ အခြန္မွတ္ပုံတင္အမွတ္(TIN)  ရရွိထားသည့္...

ဦးေ႐ႊမန္းေကာ္မရွင္ ဇာတ္သိမ္း

အၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရဦးေ႐ႊမန္း ဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးေဆာင္သည့္ အထူးေကာ္မရွင္ကို လႊတ္ေတာ္က ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္သက္တမ္းတိုးရသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္အထူးကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာ ဆန္းစစ္ေရးသုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ကို သက္တမ္းတိုးျမႇင့္ရန္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔က လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ရယူရာတြင္ ကန္႔ကြက္သူရွိသျဖင့္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ခဲ့ရသည္။ စက္ခလုတ္အသုံးျပဳကာ...

ဖက္ဒရယ္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး

သုံးမ်ိဳးထဲမွ တတိယပုံစံ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပုံစံသုံးမ်ိဳးရွိသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ပထမပုံစံမွာ လမ္းေပၚမွ အစျပဳသည္ျဖစ္၍ ‘လမ္းေပၚႏိုင္ငံေရး’ (Street Politics) ဟု ေခၚႏိုင္သည္။ အေထြေထြ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ လူထုကိုယ္တိုင္ လမ္းေပၚထြက္ၾကသည္ျဖစ္၍ ‘ေအာက္မွလာေသာ အေျပာင္းအလဲ’...

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ သမိုင္းဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား

၂၀၁၉ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ သမိုင္းဘာသာရပ္ေမးခြန္းမွာ အပိုင္းအားလုံး ေလးပိုင္းပါပါတယ္။ အပိုင္း (က)၊ အပိုင္း(ခ)၊ အပိုင္း(ဂ)၊ အပိုင္း (ဃ) ေလးပိုင္းပါမယ္။ မႏွစ္တုန္းက ပုံစံအတိုင္းပဲ။ ဒါေပမဲ့ ေမးခြန္းအပိုင္း (က) မွာ နံပါတ္ ၁...

G7 က်ား၊ မတန္းတူညီမၽွမႈရွိေရး အႀကံေပးေကာင္စီ အစည္းအေဝးသို႔ အမ္မာဝပ္ဆင္တက္ေရာက္ၿပီး ျပင္သစ္သမၼတႏွင့္ေတြ႕ဆုံ

ပဲရစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ဟယ္ရီေပၚတာဇာတ္ကားေတြနဲ႔ နာမည္ေက်ာ္လာခဲ့တဲ့ ေဟာလိဝုဒ္သ႐ုပ္ေဆာင္ အမ္မာဝပ္ဆင္ဟာ G7 က်ား၊ မ တန္းတူညီမႈရွိေရး အႀကံေပးေကာင္စီရဲ႕ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝးပြဲကို တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း contactmusic. com မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အသက္ ၂၈...