The Voice Weekly

ေဈးကြက္စီးပြားေရး ျမန္မာျပည္မွာ ျဖစ္ထြန္းႏိုင္သလား

ေဈးကြက္စီးပြားေရး ျမန္မာျပည္တြင္ ျဖစ္ထြန္းႏိုင္သလားဟု မိတ္ေဆြတစ္ဦးက ဆိုင္းမဆင့္ဗုံမဆင့္ေမးလာသည္။ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ေရာက္ၿပီဟု ျပည္တြင္းျပည္ပက ထင္ျမင္ယူဆၿပီး မ်ားမၾကာမီတြင္ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ေနာက္ျပန္လည္သည္ဟု ျမင္စရာ မ်ား ေတြ႕လာသည့္အခါ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ၿပိဳင္တူတည္ေဆာက္ေနေသာ ေဈးကြက္စီးပြားေရးအေျခအေနေရာ မည္သို႔လဲဟုေမးျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုေဆာင္းပါးသည္...

တ႐ုတ္ဧကရာဇ္ဆိုး ျပန္လာၿပီ

တ႐ုတ္အာဏာရွင္ႏိုင္ငံေရးစနစ္သည္ အျခားေသာ ကမာၻ႔အာဏာရွင္စနစ္အားလုံးႏွင့္ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းမွစတင္ၿပီး ကြဲထြက္သြားေတာ့သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ကြဲျပားသြားရျခင္းအေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္သည္ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရး ဥပေဒမ်ားကို အာဏာရတ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ လက္ခံခဲ့ျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။ ဆယ္ႏွစ္တာကာလတိုင္း ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကို အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ရာထူးသက္တမ္းကန္႔သတ္မႈသည္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ သုံးႀကိမ္တိုင္တိုင္...

အလဲထိုး၊ အမွတ္ေပး ဝိေရာဓိ

အသည္းေကာင္းသူတို႔၏ ႀကိဳးဝိုင္းထက္က ခက္ထန္ၾကမ္းတမ္းေသာ အားကစားတစ္ခု။ ဗိန္းေမာင္းသံမ်ားႏွင့္အတူ ဘတစ္ျပန္ က်ားတစ္ျပန္ တိုက္ခိုက္သတ္ပုတ္ရေသာ ျမန္မာ့႐ိုးရာလက္ေဝွ႔ ရာစုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ ဂုဏ္ရွိန္ ထြန္းေျပာင္ခဲ့သည္။ ႐ိုးရာလက္ေဝွ႔ အားကစားကား အစဥ္အလာႀကီးမားသည္။ သို႔ေသာ္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းေခတ္တြင္ ျမန္မာ့႐ိုးရာလက္ေဝွ႔အစဥ္အလာသည္ အေ႐ြ႕တစ္ခုသို႔ ဆိုက္ကပ္လာခဲ့ၿပီ။...

အိမ္အကူတို႔၏ ေလာကငရဲ

ျပည္ပသို႔ထြက္ကာ အလုပ္သြားလုပ္ေသာ အိမ္အကူတို႔၏ ႏွိပ္စက္ခံရသည့္ ေလာကငရဲက ျပည္တြင္းမွာပင္ ေတာက္ေလာင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ယခင္က အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ နည္းေပါင္းစုံျဖင့္ သြားေရာက္ကာ အိမ္အကူအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ၾကရင္း ႏွိပ္စက္ၫွဥ္းပန္းခံရမႈ၊ အသတ္ခံရမႈတို႔က သတင္းမီဒီယာႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတို႔တြင္ မၾကာခဏဆိုသလို ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။...

Regional Roundup

(ဧရာဝတီ) လုံၿခဳံေရး ၁၈၀၀ ေက်ာ္ သုံးထားတဲ့ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ဧရာ၀တီတိုင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲအတြက္ တိုင္းအစိုးရက အရာရွိ၊ အျခားအဆင့္ႏွင့္ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ပါဝင္သည့္ လုံၿခဳံေရးအင္အား ၁၈၀၀ ေက်ာ္ သုံးစြဲထားသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား အေႏွာင့္အယွက္ကင္းကင္း ေျဖဆိုႏိုင္ရန္...

ဘယ္သူ႕အတြက္ ေျပာင္းလဲၾကမလဲ

‘ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီ’ တို႔၊ ‘ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး’ တို႔ဆိုတဲ့ ေဝါဟာရေတြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ ရင္းႏွီးၿပီးသားပါ။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲ ေမးခြန္းေတြ ေမးမိၾကမလား၊ မေမးမိဘူးလား မေျပာတတ္ဘူး။ ဥပမာ – ဘယ္သူ႕အတြက္ ေျပာင္းလဲၾကမွာလဲ၊ လြယ္လြယ္ေျပာရရင္ ‘ျပည္သူအတြက္’ လို႔...

သမိုင္းဝင္ ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္ကို ဆန္းစစ္ျခင္း

ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္မွစတင္၍ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အေကာင္းျမင္ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျပန္လည္ရွင္သန္စျပဳလာသည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) အစိုးရတက္လာခ်ိန္မွ၍ က်ဆင္းလာေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑လည္း ပါဝင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုအခါေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ေရာင္နီ ျပန္ေပၚလာၿပီျဖစ္သည္။ ယခင္ဘ႑ာေရးႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဧၿပီ ၁...

အစိုးရကို ကူညီေဝဖန္ေရး

အစိုးရကို ေဝဖန္ျခင္းသည္ သာမန္အားျဖင့္ေတြးလၽွင္ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္သည္ဟု ထင္စရာရွိေသာ္လည္း ေသခ်ာစြာစဥ္းစားၾကည့္လၽွင္ အစိုးရကို ကူညီျခင္းျဖစ္သလို ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ကို တည္ေဆာက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမဆို အတြင္း သို႔မဟုတ္ အျပင္မွ ေဝဖန္ခ်က္မ်ားသာ မရရွိလၽွင္ ပဲ့တင္ခန္း Echo...

ဒီမိုကေရစီစနစ္ ဘာ့ေၾကာင့္ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားသနည္း (၃) Why Did Democracy Spread?

ဤေနရာတြင္ အေရးႀကီးသည္ဟု ယူဆရေသာ အခ်က္တစ္ခုကို ေဖာ္ျပလိုသည္။ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီ၏ အစိတ္အပိုင္းႏွစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ‘လစ္ဘရယ္တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး’ ႏွင့္ ‘လူထုကိုယ္တိုင္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈ’ တို႔မွာ သီးျခားခြဲထုတ္ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ကနဦးထဲကပင္ အဆိုပါႏွစ္ခုထဲမွ တစ္ခုခုကိုသာ ဦးစားေပးေ႐ြးခ်ယ္လိုၾကေသာ မတူျခားနားသည့္...

တရားခံ႐ုံးထုတ္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေမးခြန္း

တရားခံကို လူမျမင္ေစရန္ တရား႐ုံးေနာက္ေပါက္မွ ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ နာမည္ႀကီးအမႈအခ်ိဳ႕တြင္ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ေနသျဖင့္ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာသည္။ “ရွင္တို႔ ဘာလို႔ အဲဒီေလာက္ ကာကြယ္ေနတာလဲ” ျမန္မာႏိုင္ငံအစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲမႈဦးစီးဌာန(FDA) မွ ဒုၫြန္ၾကားေရမွဴး မေ႐ႊရည္ဝင္းအား...