The Voice Weekly

အိႏၵိယေရြးေကာက္ပြဲ

အိႏိၵယေရြးေကာက္ပြဲမွာ ကမၻာ႔အႀကီးဆုံးဒီမိုကရက္တစ္ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္သလို တစ္လခြဲခန္႔က်င္းပသည့္ မာရသြန္ ေရြးေကာက္ပြဲလည္းျဖစ္သည္။ ဧၿပီ ၁၁ ရက္ေန႔က စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အိႏိၵယေရြးေကာက္ပြဲမွာ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းျမင့္တက္ေနျခင္းမ်ိဳးကဲ့သို႔ စီးပြားေရးအခက္အခဲမ်ားရိွေနခ်ိန္၊ ပါကစၥတန္ႏွင့္ တေက်ာ့ျပန္တင္းမာမႈျဖစ္ပြားေနခ်ိန္၊ ဘာသာေရးအေျခခံသည့္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္ေနရခ်ိန္တြင္ က်ေရာက္ခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ လက္ရိွဝန္ႀကီးခ်ဳပ္...

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသို႔သြားရာလမ္းႏွင့္ ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြကို သီးသန္႔ေပးတဲ့ ေအာက္စဖိုဒ့္ပညာသင္ဆု

ဒီႏွစ္ပိုင္းအတြင္း ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ကူးေတြထဲ စိုးမိုးထားတဲ့အရာတစ္ခုပဲရွိပါတယ္။ အေတြးေတြထဲ မၾကာမၾကာႏွစ္ျမဳပ္ေနတတ္သူျဖစ္ေတာ့ စာသင္ခန္းထဲမွာျဖစ္ေစ၊ စာၾကည့္တိုက္မွာျဖစ္ေစ၊ လွမ္းျမင္ေနရတဲ့ ျပတင္းေပါက္ထဲကေနျဖစ္ေစ အေတြးကို ဆန္႔ထုတ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်းလက္ဆန္တဲ့ အေမရိကန္ အီလီႏြိဳင္းေန႔ရက္ေတြကို ျဖတ္သန္းစဥ္မွာ၊ ေပ်ာ္႐ႊင္ရတဲ့ ဟာဝိုင္ရီပင္လယ္ကမ္းစပ္မ်ားေတြမွာ၊ ယခုပညာရပ္ဝန္းရဲ႕ ဗဟိုခ်က္ျဖစ္တဲ့ ေအာက္စဖိုဒ့္တကၠသိုလ္မွာ...

ပင္စင္ဝန္ထုပ္ ဝန္ေလၽွာ႔ျခင္း

ျပည္သူတင္ေျမႇာက္သည့္ NLD အစိုးရသည္ ပင္စင္ဝန္ထုပ္ကို အေျဖရွာရန္ တိုက္စစ္မႉးတစ္ဦး ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ထိုသူမွာ ေဒါက္တာဝါဝါေမာင္ ျဖစ္သည္။ ပညာရွင္အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ စာရင္းအင္းပညာရွင္တစ္ဦးအျဖစ္ ထင္ရွားေသာ စီမံ/ဘ႑ာဝန္ႀကီးဌာန ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ဝါဝါေမာင္သည္ ပင္စင္ဦးစီးဌာန၏ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္အျဖစ္...

ပိုဝယ္ခဲ့ပါ

ပိုဝယ္ခဲ့ပါစကားရပ္မွာ ႐ုတ္တရက္ၾကားလိုက္ရသူတိုင္းအတြက္ ဆန္းၾကယ္ေနလိမ့္မည္။ ဘာကို ပိုဝယ္ခဲ့ရမည္လဲဟု ေနာက္ဆက္တြဲ ေမးခြန္းထုတ္လိမ့္မည္။ ထိုေမးခြန္းအတြက္ အေျဖကိုသိသြားလၽွင္ေတာ့ ထိုစကားရပ္အေပၚ အံ့ဩစိတ္၊ စာနာစိတ္၊ ေက်နပ္ပီတိစိတ္ႏွင့္အတူ သဒၵါတရားမ်ား ႏိုးထလာေလမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုစကားရပ္က မိဘမဲ့၊ စစ္ေရွာင္ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးကေလးမ်ား၏...

သုံးႏွစ္

လက္ရွိအစိုးရ သုံးႏွစ္ျပည့္ၿပီ။ ၂၀၁၁ ကတည္းက စခဲ့သည့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးကို ယူတိုင္းလၽွင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ရွစ္ႏွစ္ျပည့္ၿပီ။   ေျပာင္းတာေတြရွိသည္၊ ေကာင္းတာေတြရွိသည္၊ လြဲတာေတြလည္းရွိ၊   ကြဲတာေတြလည္း ရွိသည္။ သုံးႏွစ္အတြင္း အႀကီးဆုံးေအာင္ျမင္မႈမွာ ဒီမိုကေရစီအရပ္သားအစိုးရသည္ သုံးႏွစ္တာ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း...

ေပါက္ေဖာ္ေကာင္းရဲ႕ ေႂကြးၿမီ၊ ႂကြက္တြင္းကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ကိုယ္ေသတြင္းကိုယ့္တူးမယ့္ ေပၚလစီ

အခု ၂၀၁၈ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔ကေန ၂၀၁၉ မတ္ ၁ ရက္ေန႔အထိ ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကြဲ ျပည္ပပို႔တဲ့ေနရာမွာ တန္ခ်ိန္ ၂ ဒသမ ၂၁ သန္း တင္ပို႔ ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ...

ဖိလစ္ပိုင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ မိမိ ရရွိခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာမ်ား – အပိုင္း (၄)

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေလ့လာေရး ခရီးစဥ္အတြင္း သိလိုေသာအခ်က္မ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေမးျမန္းခဲ့ၾကပါသည္။ အခ်ိန္မရသျဖင့္ အမ်ားအျပားေမးခြင့္မရေသာ္လည္း ခရီးစဥ္တစ္ေလၽွာက္ ေတြ႕ဆုံမႈမ်ား၌ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွ သင္ခန္းစာအခ်ိဳ႕ကို ေမးျမန္းခြင့္ ရရွိခဲ့ပါသည္။ (၁) အစိုးရအေဟာင္း၊ အစိုးရအသစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အစိုးရတိုင္းက ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။...

၂၁ ရာစုအတြက္ သင္ခန္းစာ ၂၁ ခု အလုပ္အကိုင္အသစ္မ်ား

အႏုပညာမွအစ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအဆုံး သမား႐ိုးက် အလုပ္မ်ားဆုံး႐ႈံးမႈကို အလုပ္အကိုင္အသစ္မ်ား ဖန္တီးျခင္းျဖင့္ အနည္းႏွင့္ အမ်ားကာမိပါလိမ့္မည္။ သိၿပီးသားေရာဂါမ်ား၊ ပုံမွန္ေပးေနက်ေဆးနည္းမ်ားျဖင့္ ေဆးကုေနၾကသည့္ ဂ်ီပီဆရာဝန္မ်ားကို AI ဆရာဝန္ မ်ားႏွင့္ အစားထိုးခံရဖြယ္ရွိပါသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ပင္ လူသားဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ ဓာတ္ခြဲခန္းအကူမ်ားကို ေပးစရာ...

တရား႐ုံးမ်ား ျပည္သူကို စိတ္ေက်နပ္မႈ ရေစသေလာ

တရား႐ုံးမ်ားအေပၚ  ျပည္သူမ်ား၏စိတ္ေက်နပ္မႈ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း အစိုးရက အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ ျပည္သူမ်ား အမွန္တကယ္ စိတ္ေက်နပ္ၾကပါ၏ေလာ။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ တရား႐ုံးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ ျပည္သူမ်ား၏ စိတ္ေက်နပ္မႈသည္ ၇၁ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိလာေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံးက ဧၿပီလ ၅...

စာခ်ဳပ္ ေထာင္ေခ်ာက္

စာခ်ဳပ္ေထာင္ေခ်ာက္ကို မည္သို႔ရွင္းရမည္နည္း။ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ အစိုးရသက္တမ္း ရက္ပိုင္းမၽွသာက်န္ေတာ့သည့္အခ်ိန္တြင္ ေထာင္ေခ်ာက္တစ္ခုကို ထားခဲ့လိုက္သည္။ ယင္းကား စာခ်ဳပ္ေထာင္ေခ်ာက္ ျဖစ္သည္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီပိုင္ ေျမမ်ားေပၚတြင္ BOT စနစ္ျဖင့္ ငွားရမ္းထားသည့္ ဟိုတယ္အေဆာက္အအုံမ်ားမွရရွိသည့္ ငွားရမ္းခသည္ တစ္လလၽွင္ က်ပ္ဆယ္သိန္းဝန္းက်င္...