The Voice Weekly

ဒီမိုကေရစီကို ဆားခတ္ျခင္း ယုတ္ေလ်ာ့လာေသာ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ား

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ နာမည္ေက်ာ္ စကားမ်ားအနက္ ထင္ရွားေသာ စကားတစ္ခု ရွိသည္။ “(တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးဆိုတာ) ျပည္သူေတြကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္ဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး” ယခုေတာ့ ယေန႔အေျခအေနမွာ သူ႕စကားမ်ားျဖင့္ ေသြဖည္ေသာ ဥပေဒမ်ား ထြက္လာေနၿပီေလာဟု ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ား အေသအခ်ာ ရွိေနသည္။...

သူရဦးေ႐ႊမန္းေကာ္မရွင္ႏွင့္ မဲေပ်ာက္မႈရွာပုံေတာ္

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ သူရဦးေ႐ႊမန္း ဦးေဆာင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာစိစစ္သုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ သက္တမ္း တိုး၊ မတိုး မဲခြဲသည္။ ၂၀၁၅ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ၿပီးေနာက္ NLD ပါတီႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးမဟာမိတ္ျဖစ္လာေသာ...

၂ ႏွစ္နီးပါးသက္တမ္း၌ အနိမ့္ဆုံးေရာက္သြားသည့္ စေတာ့ေဈးကြက္ အၫႊန္းကိန္း

စေတာ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆ ရက္ေန႔မွ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ) ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ စေတာ့အၫႊန္းမွာ စေတာ့ေဈးကြက္စတင္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လမွ ၂ ႏွစ္နီးပါး အၾကာတြင္ အနိမ့္ဆုံးသို႔ စံခ်ိန္တင္က်ဆင္းခဲ့သည္။ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီ ငါးခု၏...

ဥပေဒအေမြ

ဥပေဒမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ မည္သို႔မည္ပုံ လည္ပတ္ရမည္ကို ျပ႒ာန္းထားသည့္ Rules of the Game မ်ားျဖစ္ၿပီး အေျခအေနအရ မ်ိဳးဆက္သုံးေလးဆက္ထိ တည္ၿမဲႏိုင္ရာ အစိုးရတစ္ရပ္၏ လက္ထက္တြင္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းလိုက္ေသာ ဥပေဒမ်ားသည္ ျပည္သူ႕အတြက္ ထိုအစိုးရ၏ အေမြျဖစ္သည္။...

ဒီမိုကေရစီစနစ္ ဘာ့ေၾကာင့္ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားသနည္း (၂) Why Did Democracy Spread?

အျခားေသာ အေတြးအေခၚ ဂိုဏ္းတစ္ခု၏ နားလည္ခ်က္အရဆိုလၽွင္ ဒီမိုကေရစီမွာ အိုင္ဒီယာတစ္ရပ္၏ ေဖာ္ျပခ်က္မဟုတ္သလို ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ဆိုင္ရာ တန္ဖိုးတစ္ရပ္လည္း မဟုတ္ပါေခ်။ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရွိ နက္႐ႈိင္းေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအင္အားစုမ်ား၏ အက်ိဳးဆက္မၽွသာျဖစ္ေပသည္။ လူမႈသိပၸံပညာရွင္မ်ားအေနႏွင့္ ဟိုယခင္ကတည္းက နားလည္လက္ခံထားခဲ့ၾကသည္မွာ ‘အဆင့္ျမင့္စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေသာ...

အကူအညီလိုေနသူ စိတ္ေဝဒနာရွင္မ်ား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လမ္းမက်ယ္ႀကီးေဘးတစ္ဖက္ရွိ ၿခံဝင္းတစ္ခု၏ ပိတ္ထားေသာသံတံခါးကို သားအမိျဖစ္ၾကဟန္ရွိသူ အမ်ိဳးသမီးႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦးတို႔က ထုကာ အိမ္တြင္းသို႔ လွမ္းေခၚေနသည္။ အိမ္အတြင္းမွ ဂင္တိုတို၊ ရီေထြသည့္ မ်က္လုံး၊ အၿပဳံးခပ္ပါးပါးႏွင့္ လူတစ္ေယာက္ ထြက္လာသည္။ တံခါး ဖြင့္ေပးမည့္ဟန္...

အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီလား

အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္၏ အေျခအေနမ်ား ယခင္ထက္စာလၽွင္ မ်ားစြာေျပာင္းလဲသြားျခင္းမွာ အေၾကာင္းရွိသည္။ ကုလသမဂၢ လက္ေအာက္ခံ ႏိုင္ငံတကာလူ႕အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕တို႔၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ေတာင္းဆိုေဆာ္ဩမႈမ်ားေၾကာင့္ဟု ေယဘုယ်ဆိုႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔၏ေတာင္းဆိုမႈမ်ား အလိုအေလ်ာက္ ေပၚေပါက္လာျခင္းေတာ့ မဟုတ္။ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း လူမဆန္စြာ ႏွိပ္စက္ၫွဥ္းပန္းခံခဲ့ရေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏...

MBA ကို ျပည္တြင္းမွာ ဘယ္လိုေ႐ြးခ်ယ္တက္ေရာက္မလဲ

အဆင့္ျမင့္ စီးပြားေရးပညာရပ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈမဟာဘြဲ႕ Master of Business Administration (MBA) ကို ယေန႔ေခတ္တြင္ စိတ္ဝင္တစားေလ့လာသင္ယူလိုသူ အမ်ားအျပားရွိလာၿပီး ျပည္တြင္းမွာပင္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္သင္ယူႏိုင္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားရွိလာၿပီျဖစ္ရာ သင္ယူလိုသူမ်ားအေနႏွင့္ စဥ္းစားေ႐ြးခ်ယ္ရသည့္ အပိုင္းမ်ားရွိေနသည္။...

သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အိတ္ဖြင့္ေပးစာ

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သယံဇာတမ်ိဳးစုံေပါႂကြယ္၀သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ထိုသယံဇာတအားလုံးကို ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားအားလုံး အက်ိဳးရွိရန္ စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲကာ အသုံးခ်ႏိုင္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳေစရန္အတြက္ ေကာ္မတီမ်ား၊ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ဖြဲ႕စည္းထားသည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သယံဇာတမ်ား ဆုံး႐ႈံးသည္သာမက သဘာ၀ေလာကႀကီးတစ္ခုလုံး၏...

၂၁ ရာစု ဒုတိယပင္လုံႏွင့္ စစ္ဘက္ – အရပ္ဘက္ဆက္ဆံေရး

အခုလာမယ့္ ေမလ ၂၄ ရက္မွာ ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံကို က်င္းပေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအစိုးရ အထူးတလည္ အာ႐ုံစိုက္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မွာ စိန္ေခၚမူမ်ားစြာ ရွိေနပါတယ္။ အဲဒီအထဲကမွ မီဒီယာမ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ ေကအိုင္အိုအလုပ္အဖြဲ႕...