The Voice Weekly

ကုန္အၫႊန္းဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားခ်က္အသစ္ထုတ္ျပန္

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၅ ကုန္စည္မ်ားတြင္ ျမန္မာဘာသာ၊ ျမန္မာဘာသာႏွင့္ အျခားဘာသာတို႔ကို ကုန္အၫႊန္းအမွတ္အသားအျဖစ္ ေဖာ္ျပရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္အသစ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံစားသုံးသူကာကြယ္ေရးေကာ္မရွင္က ထပ္မံထုတ္ျပန္လိုက္ေၾကာင္း စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။ ယခင္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ၫႊန္ၾကားစာတြင္ ကုန္စည္အမ်ိဳးအစားအလိုက္ သတ္မွတ္ခ်က္ ေလးခ်က္သာပါဝင္ၿပီး...

၁၈ ႏွစ္အတြင္း သဖန္းဆိပ္ဆည္မွ ေရေပးေဝမႈ ပထမဆုံးရပ္ဆိုင္း၊ ေႏြစပါးစိုက္ရန္ခက္ခဲလၽွင္ အျခားသီးႏွံစိုက္ရန္ အစိုးရတိုက္တြန္း

မႏၲေလး၊ ဒီဇင္ဘာ ၅ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆုံးဆည္တစ္ခုျဖစ္သည့္ သဖန္းဆိပ္ဆည္သည္ ၁၈ ႏွစ္ကာလအတြင္း ဆည္ေရေပးေဝမႈ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ၿပီးေနာက္ ေႏြစပါးစိုက္ပ်ိဳးရန္ အခက္အခဲရွိလၽွင္ အျခားသီးႏွံ ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳးၾကရန္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က တိုက္တြန္းထားသည္။ ဆည္ေရမေပးႏိုင္သျဖင့္ လက္ရွိအစိုဓာတ္ကို...

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္၊ ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒစကားရပ္ဆိုင္ရာ ဝိေရာဓိမ်ား

ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ ဥပေဒမ်ားအားလုံး၏ ပင္ရင္းဥပေဒ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒဆိုင္ရာ အနက္ဖြင့္ဆိုခ်က္ (Lexicon) တြင္ မိခင္ဥပေဒဟု သုံးႏႈန္းၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ဥပေဒမ်ား၏ ပင္ရင္းဥပေဒ သို႔မဟုတ္ မိခင္ဥပေဒသည္ ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္းျဖစ္ရန္ လိုအပ္ သည္။...

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ပစ္ၾကပါစို႔

အရင္ဆုံးအေနနဲ႔ က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ (Gender Based Violence) ဆိုတာကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုပါရေစ။ က်ားမကြဲျပားမႈေပၚ အေျခခံၿပီး လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕ စိတ္ဆႏၵနဲ႔ ဆန္႔က်င္ကာ ထိခိုက္နစ္နာေအာင္ ျပဳလုပ္လိုက္တဲ့ အျပဳအမူေတြကို က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈလို႔ ေခၚပါတယ္။ (Gender...

ဘာလို႔ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဆႏၵေတြျပေနၾကသလဲ

ကမၻာတစ္ဝန္းက ဆႏၵျပပြဲေတြလိုက္ၾကည့္ေနမယ္ဆိုရင္ ၾကည့္လို႔ကို မဆုံးႏိုင္ဘူး။ တခ်ိဳ႕က ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း၊ တခ်ိဳ႕က အၾကမ္းဖက္၊ အစိုးရဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပပြဲေတြဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ရက္သတၱပတ္ေတြမွာ ကမၻာတစ္ဝန္း ေတြ႕ေနၾကရတယ္။ ဘယ္လ္ဂ်ီးရီးယား၊ ဘိုလီးဗီးယား၊ ၿဗိတိန္၊ ကာတာလိုနီးရား၊ ခ်ီလီ၊ အီေကြေဒါ၊ ျပင္သစ္၊...

ႏိုင္ငံတစ္ခု ႀကီးပြားျခင္း ၄.၀ ျမန္မာႏွင့္ ျပည္ပအကူအညီ

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါရဂူ – အခုမွ ႏိုင္ငံျခားအကူအညီက ေကာင္းေကာင္းျပန္ရတာ။ ၂၀၁၁ ေနာက္ပိုင္းေပါ့။ က်န္တဲ့အခ်ိန္ေတြက သိပ္မယ္မယ္ရရ ရတယ္မရွိပါဘူး။ ၈၈ အုံႂကြမႈႀကီးျဖစ္အၿပီးမွာ ႏိုင္ငံျခားအကူအညီက ရပ္သြားသေလာက္ေတာင္ ျဖစ္ခဲ့ေသးတယ္။ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္ ေနာက္ပိုင္းမွာ အကူအညီက တျဖည္းျဖည္းျပန္ဝင္လာေပမယ့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးအကူအညီ၊...

စာၾကည့္တိုက္ျပတင္းတံခါးမွ ကမၻာဆီသို႔

ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွေန၍ ကမၻာကို ေမၽွာ္ၾကည့္ျခင္းထက္ ပို၍အဆင္ေျပသည့္ ေနရာတစ္ခုရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ကမၻာေမၽွာ္ၾကည့္သူမ်ားကို ထိုေနရာက ဆြဲေခၚထားႏိုင္မႈ နည္းပါးဆဲျဖစ္သလို ေမၽွာ္ၾကည့္သူမ်ားကလည္း လာေရာက္ရန္ ေမ့ေလ်ာ့ေနတတ္ၾကသည္။ ထိုေနရာကား ကမၻာဆီ တစ္နည္းတစ္ဖုံ လွမ္းၾကည့္ႏိုင္မည့္ စာၾကည့္တိုက္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ အရာရာ အားနည္းခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားရွိခဲ့ေသာ...

ကစဥ့္ကလ်ားဖြံ႕ ၿဖိဳးလာသည့္ လုံၿခဳံေရးဝန္ေဆာင္မႈေဈးကြက္

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈႏွင့္အတူ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္လာခ်ိန္တြင္ ပုဂၢလိကလုံၿခဳံေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမွာလည္း ကၽြဲကူးေရပါ ႀကီးထြားလာသည္။ ခိုး၊ ဆိုး၊ လု၊ ႏႈိက္ ဒုစ႐ိုက္မႈႏွင့္ ပဋိပကၡထူေျပာလွသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူ႕အသက္အိုးအိမ္ႏွင့္ ဥစၥာစီးပြားမ်ား အနီးကပ္ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းရန္ ပုဂၢလိကလုံၿခဳံေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို အားကိုးအသုံးျပဳလာျခင္းေၾကာင့္...

ေအာ္တစ္ဇင္ (Autism)

ေအာ္တစ္ဇင္ဆိုသည္မွာ လူတစ္ဦး စြမ္းေဆာင္ရည္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားမညီမၽွျခင္း သို႔မဟုတ္ ပုံမွန္မဟုတ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လူအခ်င္းခ်င္းေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၊ ေျပာဆိုဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ဖန္တီးႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္မ်ား ခ်ိဳ႕ယြင္းနိမ့္က်ျခင္းတို႔ျဖင့္ ဘ၀တစ္ေလၽွာက္လုံး အသက္ရွင္ေနထိုင္ရေသာ အေျခအေနတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ေအာ္တစ္ဇင္သည္ စိတ္ေရာဂါတစ္မ်ိဳး မဟုတ္သကဲ့သို႔ ကူးစက္ေရာဂါတစ္မ်ိဳးလည္း မဟုတ္ပါ။ မ်ိဳး႐ိုးလည္း...

ကမာၻကေျပာေသာ ျမန္မာ့အေၾကာင္း

ကိုရီးယား၏ ေတာင္ပိုင္းမူဝါဒသစ္ႏွင့္ ျမန္မာ အာဆီယံ-ေတာင္ကိုရီးယားထိပသီး ေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ မြန္ေဂ်အင္းတို႔ေတာင္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ဘူဆန္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကၿပီး ျမန္မာႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ ဆက္ဆံေရးတိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈကို သိမွတ္နားလည္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး ပိုမိုေလးနက္ခိုင္မာမႈကိုလည္း...